اعضا

  • کاربردی
  • حرفه ای
  • پیشرفته
user-plus

اجازه ثبت نام کاربر

user-check

تایید عضویت توسط مدیر

id-badge

اضافه کردن دستی کاربر

bell-exclamation

اطلاع رسانی لاگین شدن مدیران

mobile

ورود با موبایل

user-group

ساخت گروه کاربری

user-crown

تعداد مدیر

ban

مسدود کردن آی پی

life-ring

پنل پشتیبانی کاربران

file-excel

Export اطلاعات کاربران

clipboard-list

گزارش فعالیتها