Loading...

سیاست حفظ حریم خصوصی

  • حریم خصوصی کاربر برای شاپفا بسیار مهم است. در شاپفا چند نکته مهم در این مورد وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم.

  • شاپفا از شما اطلاعات شخصی درخواست نمی کند مگر برای ارائه بهتر خدمات و بهتر شدن محصول.

  • ما اطلاعات شخصی شما را در اختیار شرکت و یا شخص دیگری قرار نخواهیم داد مگر در موارد قانونی و یا در راستای توسعه محصولی که تولید کرده‌ایم.

چه اطلاعاتی توسط شاپفا ذخیره می شود و چرا؟

فروشگاه ساز شاپفا اطلاعاتی از قبیل نام کامل، نام فروشگاه، ایمیل، شماره تماس و آدرس را ذخیره می کند. ما به این اطلاعات جهت تایید هویت و ارائه خدمات به شما نیاز داریم.

فروشگاه ساز شاپفا تمامی اطلاعات مربوط به وب‌سایتی که ساخته شده را ذخیره میکند. همچنین اطلاعاتی مانند آخرین ورود به پنل مدیریت، نوع مرورگر و دستگاهی که با استفاده از آن وارد مدیریت فروشگاه شده‌اید را بررسی می کنیم. ما از این اطلاعات برای ارائه بهتر خدمات استفاده میکنیم.

  • توجه داشته باشید که موارد فوق ثابت نیستند و ممکن است در هر زمان که لازم باشد تغییر، حذف و یا موارد جدیدی اضافه شود.

بازخوردها