سئو

  • کاربردی
  • حرفه ای
  • پیشرفته
book-atlas

مدیریت ریدایرکت ها

brackets-curly

تولید خودکار  JSON-LD

sitemap

نقشه سایت اتوماتیک (sitemap.xml)

chart-network

نقشه سایت قابل ویرایش

user-robot

ایجاد robots.txt سفارشی

hashtag

مدیریت برچسب ها

link-simple

تحلیلگر لینکهای محتوا

campfire

مدیریت کمپین ها

book-atlas

تعداد دامینهای ریدایرکتی

brackets-curly

تولید خودکار آدرس صفحه از روی عنوان مطلب

earth-americas

تنظیمات سفارشی سئو

spider-web

اتصال به bing و google webmaster

chart-mixed

اتصال به google analytics